Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής (Targets of financial policy)

Βασικοί στόχοι της μακροοικονομικής πολιτικής είναι η ανάπτυξη (οικονομική / κοινωνική), η οικονομική σταθερότητα (τιμών και κόστους εργασίας) και η πλήρης απασχόληση. […]