Φαινόμενο του Μεγέθους (Stock market size effect)

Φαινόμενο του μεγέθους είναι μια συμπεριφορική θεωρία η οποία αναφέρει ότι οι μετοχές των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν συστηματικά μεγαλύτερες αποδόσεις από τις μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. […]