Φαινόμενο του Μεγέθους (Stock market size effect)

Φαινόμενο του μεγέθους είναι μια συμπεριφορική θεωρία η οποία αναφέρει ότι οι μετοχές των εταιριών μικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζουν συστηματικά μεγαλύτερες αποδόσεις από τις μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει το μέγεθος των μετοχών που έχει ένας επενδυτής στο χαρτοφυλάκιο του, τόσο πέφτει η απόδοση του.