Θεωρία Κανονικότητας (Norm theory)

Θεωρία κανονικότητας είναι η θεωρία που ορίζει ότι τα αρνητικά ενδεχόμενα γίνονται αντιληπτά από τους επενδυτές ως χειρότερα όταν μπορούν εύκολα να φανταστούν ότι στην θέση τους θα μπορούσε να συμβεί ένα καλύτερο ενδεχόμενο. […]