Τριτεγγυημένη Επιταγή (Third guarantor cheque / check)

Τριτεγγυημένη επιταγή είναι μια επιταγή της οποίας το ποσό της πληρωμής ασφαλίζεται ολικά ή μερικά με τριτεγγύηση δηλαδή με την υπογραφή τρίτου προσώπου επί του σώματος της επιταγής.