Σύνδρομο Προσωπικής Επιλογής (Touchy-feely syndrome)

Σύνδρομο της προσωπικής επιλογής είναι η παρατήρηση ότι οι επενδυτές τείνουν να υπερεκτιμούν πράγματα τα οποία έχουν επιλέξει προσωπικά ή που έχουν αγγίξει. […]