Σύνδρομο Προσωπικής Επιλογής (Touchy-feely syndrome)

Σύνδρομο της προσωπικής επιλογής είναι η παρατήρηση ότι οι επενδυτές τείνουν να υπερεκτιμούν πράγματα τα οποία έχουν επιλέξει προσωπικά ή που έχουν αγγίξει.

Παράδειγμα:
Σε ένα πείραμα ζητήθηκε από τα άτομα μίας ομάδας να επιλέξουν ένα χαρτί από μία τράπουλα ενώ σε μία άλλη ομάδα απλά τους δόθηκε ένα χαρτί από την τράπουλα.

Τα άτομα που είχαν επιλέξει προσωπικά το χαρτί δεν ενδιαφέρονταν να το πουλήσουν στην συνέχεια του πειράματος όσο τα άτομα από την άλλη ομάδα, ή ζητούσαν περισσότερο από την τετραπλή τιμή για να το πουλήσουν.