Τραπεζική Κατάρρευση (Bank failure)

Τραπεζική κατάρρευση είναι ένα γεγονός που αντιμετωπίζεται πολύ αρνητικά σε μια οικονομία, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο τους. Μια πτώχευση μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις πανικού και […]