Τραπεζική Κατάρρευση (Bank failure)

Τραπεζική κατάρρευση είναι ένα γεγονός που αντιμετωπίζεται πολύ αρνητικά σε μια οικονομία, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο τους.

Μια πτώχευση μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις πανικού και μαζική απόσυρση των καταθέσεων και για αυτό στις περισσότερες χώρες οι τραπεζικές καταθέσεις είναι ασφαλισμένες είτε από το κράτος, είτε από ασφαλιστικούς φορείς.