Τραπεζική Ρευστότητα (Bank liquidity)

Τραπεζική ρευστότητα είναι η σχέση ανάμεσα στο καθαρό Ενεργητικό των τραπεζών κατάλληλα επενδυμένου και στις Υποχρεώσεις τους. Οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες […]