Τιμολόγιο (Invoice)

Τιμολόγιο είναι ένα παραστατικό που εκδίδεται από έναν πωλητή που παρείχε προϊόντα ή υπηρεσίες προς ένα αγοραστή.

Σε αυτό αναγράφονται τα συναλλασσόμενα μέρη, τα αντικείμενα προς πώληση, η ημερομηνία αποστολής, οι τιμές, οι εκπτώσεις (αν υπάρχουν) και οι όροι παράδοσης και πληρωμής.

Το τιμολόγιο αποτελεί υποχρέωση για τον αγοραστή και κατατάσσεται στους εισπρακτέους λογαριασμούς για τον εκδότη.

Συνήθως ένα τιμολόγιο περιλαμβάνει:

  • Ημερομηνία
  • Όνομα και διεύθυνση πελάτη και προμηθευτή
  • Περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
  • Όρους πληρωμής

Παράδειγμα:

Timologio