Χρήμα (Money)

Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την αποπληρωμή δανείων.

Το χρήμα στη σημερινή οικονομία είναι μια μορφή χρέους, αλλά ένα ιδιαίτερο είδος χρέους που καθορίζεται από το κράτος ως υποχρεωτικά δεκτό (fiat money) για την εξόφληση οφειλών και γίνεται αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής στην οικονομία. Το περισσότερο από αυτό το χρήμα έχει τη μορφή τραπεζικών καταθέσεων, οι οποίες δημιουργούνται από τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες.

Γενικά, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει ένα ανταλλακτικό μέσο, αν γίνεται δεκτό από όλα τα μέλη μιας κοινωνίας σε αντάλλαγμα οποιουδήποτε αγαθού, παίζει το ρόλο του χρήματος.

Λειτουργίες του χρήματος

Το χρήμα επιτελεί τρεις ρόλους στην οικονομία:

  • Μέσο αποθήκευσης αξίας, γιατί χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πλούτου και για τη μεταφορά αγοραστικής δυνατότητας από το παρόν στο μέλλον, αφού αναμένεται να διατηρήσει την αξία του με ένα λογικά προβλέψιμο τρόπο στην πάροδο του χρόνου.
  • Μέσο συναλλαγής, όπου θεωρείται οτιδήποτε γίνεται άμεσα αποδεκτό σαν πληρωμή και οι άνθρωποι κατέχουν, επειδή σχεδιάζουν να το ανταλλάξουν με κάτι άλλο, και όχι επειδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο.
  • Μονάδα μέτρησης, γιατί σαν λογιστική μονάδα το χρήμα χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην καταγραφή χρεών.Στις σύγχρονες οικονομίες η λογιστική μονάδα μέτρησης είναι το νόμισμα της κάθε χώρας, αλλά στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα αγαθά (χρυσός, ζώα, τσιγάρα κτλ).

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα του χρήματος

Το χρήμα έχει τις εξής ιδιότητες:

  • Είναι γενικά και ευρέως αποδεκτό ανταλλακτικό μέσο
  • Είναι εύκολα αναγνωρίσιμο
  • Τα όρια προσφερόμενης ποσότητας μπορούν να είναι θεωρητικά απεριόριστα
  • Δεν έχει κάποια εσωτερική αξία
  • Παραμένει αναλλοίωτο διαχρονικά
  • Είναι διαιρετό
  • Αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα

Idiotites kai pleonektimata xrimatos

 

Είδη χρήματος

1) Αγαθά ως χρήμα

Ένα αγαθό με εγγενή (πραγματική) αξία χρησιμοποιείται ως μέσο συναλλαγής.

Παράδειγμα:
χρυσός, ασήμι, λάδι, αλάτι, τσιγάρα

2) Χρήμα αναγκαστικής κυκλοφορίας ή παραστατικό χρήμα (fiat money)

Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται σαν χρήμα με κυβερνητική απόφαση.

Παράδειγμα:
Τα χαρτονομίσματα που δεν έχουν εγγενή αξία. Επίσης τα κέρματα και οι καταθέσεις όψεως.

 

Δείτε επίσης:
Τι είναι και πως δημιουργείται το χρήμα στη σύγχρονη οικονομία