Άμα τη εμφανίσει (At sight)

Άμα τη εμφανίσει είναι όρος που αναγράφεται πάνω σε συναλλαγματικές, επιταγές κλπ και δηλώνει ότι είναι εξοφλητέες μόλις παρουσιασθούν για πληρωμή.