Οπισθόγραφος Ευκολίας (Accomodation endorser)

Οπισθόγραφος ευκολίας είναι ένας οπισθόγραφος ο οποίος χρησιμοποιείται για να δώσει κύρος σε μια συναλλαγματική ή για να διευκολύνει τη συναλλαγή της με μια τράπεζα ή άλλο οργανισμό. O οπισθόγραφος αυτός καθίσταται υπόχρεος σε περίπτωση μη πληρωμής.

Συναλλαγματική Ευκολίας (Accomodation bill of exchange)

Συναλλαγματική ευκολίας είναι μια συναλλαγματική η οποία δεν αντιπροσωπεύει καμιά συναλλαγή, αλλά εκδίδεται για ευκολία του εκδότη.

Συναλλαγματική (Bill of exchange)

Συναλλαγματική είναι το αξιόγραφο που εκδίδεται κατά ορισμένο τύπο, δηλαδή πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα τυπικά στοιχεία, και στο οποίο ενσωματώνονται μία ή περισσότερες υποχρεώσεις για πληρωμή. […]