Ανατίμηση / Αύξηση Αξίας (Appreciation)

Ανατίμηση είναι ένα οικονομικό φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο παρατηρείται αύξηση της τιμής ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ως αιτία της ανατίμησης συνήθως προβάλλεται η αύξηση του κόστους παραγωγής των ανατιμημένων προϊόντων ή υπηρεσιών, ωστόσο πολλές φορές το φαινόμενο οφείλεται σε νόμιμη ή παράνομη κερδοσκοπία.