Ανατίμηση (Revaluation)

Ανατίμηση ενός νομίσματος ονομάζεται η αύξηση στην συναλλαγματική ισοτιμία του σε σχέση με μία επιλεγμένη βάση. Η βάση μπορεί να είναι οτιδήποτε μεταξύ των εγχώριων μισθών, της παγκόσμιας τιμής του χρυσού ή ενός ξένου νομίσματος. […]