Ανωτέρα Βία (Act of god)

Ανωτέρα βία είναι όρος ο οποίος αφορά την πρόκληση ενός γεγονότος από ανεξέλεγκτα φυσικά φαινόμενα (σεισμούς, θύελλες, πλημμύρες κλπ) τα οποία προκαλούν ασυνήθιστες και απρόβλεπτες ζημιές.

Ο όρος “ανωτέρα βία” συναντάται πολύ συχνά στα ασφαλιστήρια συμβόλαια (ρήτρα ανωτέρας βίας).