Αντιλογισμός (Reversal entry)

Αντιλογισμός είναι μια καταχώριση ημερολογιακής εγγραφής στη Λογιστική, που είναι αντίστροφη μιας λάθος εγγραφής. Η ημερολογιακή εγγραφή του αντιλογισμού ακυρώνει όλη την αρχική εγγραφή (πλήρης αντιλογισμός) ή τμήμα της (μερικός αντιλογισμός).

Στην περίπτωση του πλήρους αντιλογισμού, το Ημερολόγιο επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν πριν από το σφάλμα, οπότε και γίνεται η σωστή εγγραφή.

Στο μερικό αντιλογισμό διενεργείται εγγραφή που είναι συνήθως συμπληρωματική της αρχικής εγγραφής.

Παράδειγμα:
Έστω ότι καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο αγορά εμπορευμάτων τοις μετρητοίς αντί 1.000€ με την εγγραφή:

Imerologiaki eggrafi agoras emporefmaton enanti metriton
Ημερολογιακή εγγραφή αγοράς εμπορευμάτων έναντι μετρητών

Το σφάλμα είναι ότι χρεώθηκε ο λογαριασμός Υλικά Διάφορα αντί ο σωστός λογαριασμός Εμπορεύματα.

Για να γίνει η διόρθωση θα πρέπει:

α’ τρόπος) πρώτα να αντιλογιστεί πλήρως η αρχική εγγραφή και μετά να καταχωρηθεί η σωστή:

Paradeigma plirous antilogismou sti Logistiki
Πλήρης αντιλογισμός της αρχικής εγγραφής

β’ τρόπος) να γίνει μερικός αντιλογισμός της αρχικής εγγραφής:

Paradeigma merikou antilogismou sti Logistiki
Μερικός αντιλογισμός της αρχικής εγγραφής