Αρχή της Σταθερότητας (Invariance)

Η αρχή της σταθερότητας ορίζει ότι οι προτιμήσεις του ατόμου πρέπει να είναι σταθερές ανεξάρτητα από τον τρόπο που παρουσιάζεται ή περιγράφεται μια επιλογή.