Δημοπράτης (Auctioneer)

Δημοπράτης (auctioneer) είναι εκείνος που διενεργεί μια δημοπρασία και είναι εκπρόσωπος του πωλητή μέχρι την κατακύρωση.

Μετά τη δημοπρασία είναι εκπρόσωπος και των δύο, δηλαδή του αγοραστή και του πωλητή, μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.