Πλειστηριασμός / Δημοπρασία (Auction)

Πλειστηριασμός / Δημοπρασία είναι μια διαδικασία εκποίησης (πώλησης) αγαθών ή τίτλων υπό τύπον διαγωνισμού.

Οι πλειστηριασμοί διακρίνονται σε πλειοδοτικούς (μετοχές, έργα τέχνης κλπ.) και μειοδοτικούς (προμηθειών, δημόσιων ή ιδιωτικών έργων κτλ.)