Μεροληψία Διαθεσιμότητας (Availability bias)

Μεροληψία διαθεσιμότητας είναι η τάση των ατόμων να δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες (υπερσταθμίζουν) το πιο έντονο ή συναισθηματικά φορτισμένο ενδεχόμενο ή να κάνουν μεροληπτικές κρίσεις σχετικά με την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός, με βάση το πόσο εύκολα μπορούν να ανακαλέσουν στην μνήμη τους παρόμοια γεγονότα.

Αυτό οδηγεί στον να δίνουν οι άνθρωποι πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα σε πληροφορία που μπορεί να ανακληθεί εύκολα από τη μνήμη ή σε πληροφορία που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.

Παράδειγμα:
Πολλοί άνθρωποι φοβούνται τα αεροπορικά ατυχήματα όμως στατιστικά είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί ένα ατύχημα στον δρόμο πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο παρά αφού μπουν στο αεροπλάνο.

Φοβούνται όμως περισσότερο τα αεροπλάνα διότι τα ατυχήματα με το αυτοκίνητο δεν λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα αεροπορικά ατυχήματα τα οποία κάνουν σημαντική εντύπωση στην σκέψη τους.

Με άλλα λόγια η αναγνωρισιμότητα και η διαθεσιμότητα αντικαθιστούν την ακρίβεια και σχετικότητα της πληροφόρησης, άρα γίνεται εύκολα αντιληπτός ο σημαντικός ρόλος που παίζουν τα ΜΜΕ στην πληροφόρηση του επενδυτή.

Η επανάληψη μίας συγκεκριμένης πληροφορίας μπορεί να αποτυπωθεί και να ανακληθεί ευκολότερα στη μνήμη των επενδυτών και εσφαλμένα να τη θεωρήσουν σωστή.