Διατραπεζική Κατάθεση (Interbank deposit)

Διατραπεζική κατάθεση είναι η κατάθεση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζών ή μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της κεντρικής τράπεζας.

Χρησιμοποιώντας τις διατραπεζικές καταθέσεις η τράπεζα που διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα απαλλάσσεται από το βάρος διαχείρισης της, ενώ η τράπεζα που δανείζεται καλύπτει τις ανάγκες της.

Συνήθως, οι διατραπεζικές καταθέσεις είναι βραχυπρόθεσμες, δηλαδή έχουν διάρκεια από μία ημέρα (overnight deposit) έως ένα χρόνο.

Άλλα είδη καταθέσεων: