Φθίνουσα Οριακή Παραγωγικότητα (Diminishing marginal productivity)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για το Νόμο της Φθίνουσας Οριακής Παραγωγικότητας