Επί πιστώσει (On credit)

Επί πιστώσει είναι μία πώληση με υπόσχεση αποπληρωμής της στο μέλλον.

Παράδειγμα:
Μία επιχείρηση προμηθεύεται ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αξίας 3.000€ από ένα κατάστημα, αλλά δεν πληρώνει αμέσως αλλά συμφωνείται να γίνει η πώληση επί πιστώσει.

Είδη πίστωσης: