Επιταγή Δημοσίου (Public cheque / check)

Επιταγή δημοσίου είναι η επιταγή που εκδίδεται από το Δημόσιο για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων του όπως καταβολή συντάξεων, επιστροφές φόρων, πληρωμή δημοσίων έργων κτλ.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: