Εργατικό Δυναμικό (Work force / manpower)

Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο του πληθυσμού που είτε έχουν εργασία (απασχολούμενοι), είτε  δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν.