Ευρωσύστημα (Eurosystem)

Ευρωσύστημα είναι το σύστημα Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης.

Αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν νόμισμά τους το ευρώ.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι που το κάνει να διαφέρει από Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.