Σύστημα Μέσου Όρου (Averaging provision)

Σύστημα μέσου όρου (averaging provision) είναι μια διάταξη που επιτρέπει στις τράπεζες να τηρούν τις απαιτήσεις τους σε υποχρεωτικά αποθεματικά στην κεντρική τράπεζα βάσει του υπολογισμού του μέσου όρου κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης […]