Εξαγορά Backflip (Backflip acquisition)

Εξαγορά backflip είναι ένας είδος εξαγοράς στο οποίο η εταιρία-αγοραστής μετατρέπεται σε θυγατρική της εταιρείας-στόχου που εξαγοράστηκε.

Αυτό το είδος εξαγοράς μπορεί να συμβεί όταν μια μεγαλύτερη αλλά λιγότερο γνωστή εταιρεία αγοράζει μια εταιρεία που διαθέτει ένα πολύ γνωστό εμπορικό σήμα.

άλλα είδη εξαγορών