Εξαγορά Split and Sell (Split and Sell acquisition)

Εξαγορά “Split and sell” είναι η εξαγορά στην οποία συνήθως εξαγοράζεται μια εταιρία με στόχο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της, είτε αυτό είναι το πελατολόγιο της, είτε πατέντες, είτε κανάλια διανομής κτλ.

Σε αυτή την περίπτωση, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της μεταπωλούνται απευθείας ώστε να επανακτηθεί μέρος του κόστους εξαγοράς της εταιρίας.

άλλα είδη εξαγορών