Φαινόμενο της Δευτέρας (Monday effect)

Φαινόμενο της Δευτέρας είναι μια θεωρία που αναφέρει ότι οι αποδόσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο τις Δευτέρες θα ακολουθήσουν την τάση που υπήρχε την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή.

Δηλαδή, αν τα χρηματιστήρια έκλεισαν με θετικό πρόσημο την Παρασκευή, το ίδιο θα πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει και την Δευτέρα.