Φαινόμενο της πρωινής ηλιοφάνειας (Morning sunshine effect)

Φαινόμενο της πρωινής ηλιοφάνειας είναι η παρατήρηση όπου η χρηματιστηριακή απόδοση των ημερών με τέλεια ηλιοφάνεια είναι αρκετά υψηλότερη από την απόδοση των ημερών που επικρατούσε συννεφιά.

Αυτό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, που έδειχνε ότι η απόδοση τις Δευτέρες είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις Παρασκευές (φαινόμενο του Σαββατοκύριακου), δείχνει ότι οι μεταβολές δεν επηρεάζονται από θεμελιώδεις παράγοντες ούτε είναι αποτέλεσμα ορθολογικής σκέψης και ανάλυσης των επενδυτών.

Μάλλον είναι η διάθεση (συναισθηματική φόρτιση) των επενδυτών, δηλαδή η ψυχολογία τους, που καθορίζει την επενδυτική τους συμπεριφορά.

Παράδειγμα:
Στην Νέα Υόρκη η ετήσια χρηματιστηριακή απόδοση των ημερών με ηλιοφάνεια ήταν 24,8% τον χρόνο, σε αντίθεση με τις ημέρες όπου επικρατούσε συννεφιά οι οποίες είχαν χρηματιστηριακή απόδοση της τάξεως του 8,7% τον χρόνο.