Φιλική Εξαγορά (Friendly takeover)

Φιλική εξαγορά επιχείρησης είναι μία εξαγορά που έχει τη σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη της διοίκησης της επιχείρησης-στόχου, σε αντίθεση με την εχθρική εξαγορά.

άλλα είδη εξαγορών