Κυκλική Ανεργία (Cyclical unemployment)

Κυκλική ανεργία ή αλλιώς η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης είναι η ανεργία που οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Αυτή η μορφή ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού.