Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χρήματος (Velocity of money)

Κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος είναι η ταχύτητα με την οποία μια χρηματική μονάδα αλλάζει χέρια.