Οικονομική Ανάλυση (Financial analysis)

Οικονομική ανάλυση είναι ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και των προοπτικών που υπάρχουν σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Η οικονομική αυτή ανάλυση συνοδεύεται και από σχετικούς πίνακες, λογιστικές καταστάσεις, Ισοζύγια και Ισολογισμούς.

Στις τράπεζες οι αναλύσεις αυτές γίνονται από ειδικευμένους οικονομικούς αναλυτές και λογιστές.