Αυστριακή Σχολή (Austrian School)

Αυστριακή Σχολή είναι μια Οικονομική Σχολή, που εμφανίστηκε στην οικονομική σκέψη στα τέλη του δέκατου ένατου και αρχές του εικοστού αιώνα. Οι εκπρόσωποί της Αυστριακής Σχολής διατύπωσαν […]

Οικονομική Ανάλυση (Financial analysis)

Οικονομική ανάλυση είναι ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και των προοπτικών που υπάρχουν σχετικά με τις δραστηριότητές της. […]

Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial engineering)

Χρηματοοικονομική μηχανική είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και διαδικασιών και τη διατύπωση καινοτόμων λύσεων σε χρηματοοικονομικά προβλήματα. […]

Οικονομική Επιστήμη (Economics)

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και για τη διανομή αυτών […]

Αρχές της Οικονομικής Επιστήμης (Principles of economics)

Αρχές της Οι­κονομικής Επιστήμης είναι συγκεκριμένες κεντρικές ιδέες πάνω στις οποίες βασίζεται η μελέτη της Οικονομικής Επιστήμης. […]