Θεωρία της Αποχής (Abstinence concept)

Θεωρία της αποχής είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η αναβολή της χρησιμοποίησης ενός ποσού ή αγαθού από ένα επενδυτή, συνεπάγεται ένα κόστος για το οποίο […]

Θεωρία Agio (Agio theory of interest)

Θεωρία agio είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία ο τόκος αποτελεί αποζημίωση για τους επενδυτές για την αποταμίευση που κάνουν και την απόφαση αναβολής από την άμεση κατανάλωση του […]