Αγοραπωλησία At or Better (At or better)

At or better είναι η εντολή ενός επενδυτή προς το χρηματιστή του για να αγοράσει ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο από μια συγκεκριμένη τιμή και κάτω ή να πωλήσει από μια συγκεκριμένη τιμή και πάνω.