Ρεκόρ Χαμηλής Τιμής (All-Time Low (ATL))

All-Time Low (ATL) είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά. Η All-Time Low (ATL) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά ελάχιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να […]

Ρεκόρ Υψηλής Τιμής (All-Time High (ATH))

All-Time High (ATH) είναι η υψηλότερη τιμή που έχει επιτύχει ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά. Η All-Time High (ATH) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά μέγιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει ένα […]