Δάνειο Balloon (Balloon loan)

Δάνειο balloon είναι ένα μακροπρόθεσμο δάνειο που απαιτεί μία μόνο πληρωμή (balloon payment) κατά τη λήξη του δανείου. Αντί δηλαδή της ύπαρξης τακτικών μηνιαίων ή ετήσιων πληρωμών απαιτείται […]

Ωρίμανση Balloon (Balloon maturity)

Ωρίμανση balloon (balloon maturity) είναι ένα δάνειο του οποίου η τελευταία δόση είναι σημαντικά υψηλότερη από όλες τις προηγούμενες. Η πιο συνηθισμένη χρήση αυτού του όρου συναντάται στις […]