Ανοδική Αγορά (αγορά-ταύρος) (Bull market)

Ανοδική αγορά (bull market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές των χρεογράφων αυξάνονται και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη αισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς.