Αρκούδα (Bear / Bear market)

Αρκούδα (bear) είναι ένας επενδυτής ο οποίος θεωρεί ότι η αξία μιας συγκεκριμένης μετοχής, ή της χρηματοπιστωτικής αγοράς στο σύνολο της, θα μειωθεί στο μέλλον.

Από την συμπεριφορά του επενδυτή-αρκούδα προκύπτει και η αγορά-αρκούδα (bear market), ενώ η αντίθετη συμπεριφορά είναι του επενδυτή-ταύρου.