Ανοδική Αγορά (αγορά-ταύρος) (Bull market)

Ανοδική αγορά (bull market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων αυξάνονται ή αναμένεται ότι θα αυξηθούν και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη αισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς.

Οι επενδυτές που παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά είναι γνωστοί ως επενδυτές-ταύροι (bull).

Bear vs Bull Markets

Το αντίθετο της ανοδικής αγοράς (bull market) είναι η πτωτική αγορά (bear market), η οποία προκύπτει όταν οι επενδυτές αισθάνονται απαισιόδοξοι.

Η πτωτική τάση των τιμών δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα στην αγορά και καθώς οι traders κρατούν μια επιφύλαξη για το μέλλον, τείνουν να πουλάνε περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας περαιτέρω μείωση των τιμών.