Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για την πρόταση νομοθεσίας, την εφαρμογή των αποφάσεων και την προάσπιση των Συνθηκών της ΕΕ, χωρίς όμως να έχει αρμοδιότητες ανάλογες των εθνικών κυβερνήσεων. […]

Εντασσόμενη Χώρα (Acceding country)

Εντασσόμενη χώρα είναι ένα κράτος υποψήφιο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης και του οποίου η ένταξη έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική ημερομηνία. […]

Χώρα υπό ένταξη (Accession country)

Υπό ένταξη χώρα είναι ένα κράτος του οποίου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. […]