Δικαίωμα Εκμετάλλευσης (Royalty)

Δικαίωμα εκμετάλλευσης είναι η πληρωμή που γίνεται για το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ευρεσιτεχνιών, πνευματικών δικαιωμάτων έργων, franchises, ειδικών προνομίων ή φυσικών πόρων. […]

Δικαιοδόχος (Franchisee)

Δικαιοδόχος είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία του δικαιοπαρόχου (franchisor) προκειμένου […]

Δικαιοπάροχος (Franchisor)

Δικαιοπάροχος (franchisor) είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου πουλαει το δικαίωμα σε ένα δικαιοδόχο (franchisee) να χρησιμοποιεί την επωνυμία του, τα συστήματα, τις διαδικασίες […]