Μέση Λήξη Υποχρεώσεων (Average due date)

Μέση λήξη υποχρεώσεων είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου διάρκειας των πάσης φύσεως υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Ο υπολογισμός γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του ποσού επί του […]

Ημερομηνία Λήξης (Expiration date)

Ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα αμερικάνικου τύπου options ή στην οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα ευρωπαϊκού τύπου options. […]