Ημερομηνία Λήξης (Expiration date)

Ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία:

  • μέχρι την οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα αμερικάνικου τύπου options.
  • στην οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα ευρωπαϊκού τύπου options.

Πέρα από αυτή την ημερομηνία το call / put option παύει να είναι έγκυρο.