Μέση Λήξη Υποχρεώσεων (Average due date)

Μέση λήξη υποχρεώσεων είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου διάρκειας των πάσης φύσεως υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

Ο υπολογισμός γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του ποσού επί του χρόνου (συνήθως ημερών) και μετά προστίθενται τα ποσά και το γινόμενο (ποσά επί χρόνο).

Έπειτα, το γινόμενο διαιρείται με το ποσό, και το πηλίκο που εξάγεται είναι ο αριθμός του χρόνου ο οποίος αποτελεί και το μέσο όρο της διάρκειας των υποχρεώσεων.

Mesi lixi ypoxreoseon - Euretirio

Η χρονική περίοδος θεωρείται ότι αρχίζει από την πρώτη λήξη της υποχρέωσης.